Kenyataan Dasar

Sila baca Perjanjian ini Kenyataan dasar dan Syarat-syarat penggunaan dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda menandakan persetujuan anda kepada Perjanjian syarat penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat-syarat yang terkandung dalam Perjanjian terma penggunaan ini, anda tidak boleh mengakses atau sebaliknya menggunakan laman web ini.

Kelulusan FDA

Penyata mengenai laman web ini belum dinilai oleh pentadbiran makanan dan dadah. Apa-apa di laman web ini dimaksudkan atau perlu diambil sebagai nasihat perubatan. Ini adalah semata-mata pendapat yang disediakan untuk tujuan pendidikan dan maklumat sahaja. Apa-apa di laman web ini adalah bertujuan atau bermaksud untuk menggantikan nasihat yang diberikan oleh doktor anda sendiri atau lain-lain profesional perubatan. Jika anda mempunyai atau mengesyaki bahawa anda mempunyai masalah perubatan, keadaan atau masalah, segera hubungi penyedia jagaan kesihatan anda. Anda tidak perlu menggunakan maklumat yang terkandung di sini untuk mendiagnosis atau merawat masalah kesihatan atau penyakit, atau menetapkan apa-apa ubat. Anda perlu membaca dengan teliti semua pembungkusan produk dan label.

Hak cipta dan tanda dagangan

Semua Reka bentuk Laman Web, teks, grafik, Bunyi, perisian dan kandungan lain, dan pemilihan dan persetujuan daripadanya, adalah hak milik YourWebDoc.org, dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang antarabangsa. Semua hak untuk bahan-bahan itu adalah dilarang untuk pemilik hak cipta mereka masing-masing. Sebarang penggunaan lain-lain bahan-bahan di Laman ini, termasuk tanpa had pembiakan bagi tujuan selain daripada yang dinyatakan, pengubahsuaian, pengedaran, Replikasi, eksploitasi komersial atau lain-lain, atau mewujudkan kerja terbitan, tanpa kebenaran bertulis daripada YourWebDoc.org, adalah dilarang sama sekali.

Penafian

YourWebDoc.org menyediakan laman web ini dan kandungannya atas dasar "seadanya". YourWebDoc.org dan pegawai-pegawai, Pengarah, pekerja, pembekal, pembekal kandungan dan seperti (bersama-sama, "ahli gabungan") membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, nyata atau tersirat, berkaitan dengan laman web ini atau kandungannya, termasuk tanpa batasan, produk, maklumat atau perkhidmatan yang ditawarkan atau dijual pada atau melalui laman web ini atau mana-mana laman web yang lain untuk ini Laman pautan (setiap "Tapak disambungkan") dan tidak terganggu dan bebas dari ralat penggunaan Laman web ini. YourWebDoc.org dan ahli gabungannya dengan jelas menafikan semua perwakilan dan jaminan, termasuk tanpa pengehadan, semua waranti kebolehdagangan, ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran. YourWebDoc.org dan ahli gabungannya tidak menjamin bahawa laman web atau fail yang disediakan di laman web ini akan bebas daripada data yang rosak, virus komputer atau kod yang sama untuk merosakkan atau mencemarkan. Tiada kenyataan lisan atau bertulis oleh YourWebDoc.org atau sekutunya akan mewujudkan sebarang waranti yang tidak ditetapkan di sini. Penggunaan anda terhadap laman web ini dan mana-mana tapak yang dipautkan adalah pada risiko anda sendiri.

Produk, maklumat, Perkhidmatan dan kandungan lain yang diberikan pada dan melalui laman web ini, termasuk tanpa batasan sebarang produk, Perkhidmatan, maklumat dan lain-lain kandungan yang disediakan di mana-mana laman web yang berkaitan, ada disediakan untuk tujuan maklumat sahaja untuk memudahkan perbincangan dengan rawatan berkaitan profesional penjagaan kesihatan. Maklumat yang disediakan di Laman ini dan laman web berkaitan, termasuk tanpa terhad kepada maklumat yang berkaitan dengan perubatan dan keadaan kesihatan, produk dan rawatan, biasanya disediakan dalam bentuk ringkasan atau agregat. Ia tidak bertujuan sebagai pengganti untuk nasihat daripada doktor anda atau lain-lain profesional penjagaan kesihatan atau mana-mana maklumat yang terkandung di atau di mana-mana label produk atau pembungkusan. Sebelum membeli atau menggunakan apa-apa produk, maklumat atau perkhidmatan yang disediakan di atau menerusi laman web ini, termasuk tanpa batasan sebarang produk, maklumat atau perkhidmatan yang disediakan di mana-mana laman web yang berkaitan, anda harus bercakap dengan profesional penjagaan kesihatan.

Diagnosis dan rawatan

Anda tidak perlu menggunakan maklumat di laman web ini untuk diagnosis atau rawatan sebarang masalah kesihatan atau preskripsi daripada apa-apa ubat atau rawatan yang lain. Anda hendaklah sentiasa bercakap dengan doktor anda atau lain-lain profesional penjagaan kesihatan, dan baca dengan teliti semua maklumat yang diberikan oleh pengeluar produk dan di atau di mana-mana label produk atau pembungkusan, sebelum mengambil sebarang ubat atau suplemen nutrisi, herba atau homeopati, sebelum memulakan sebarang program diet atau senaman atau sebelum melaksanakan sebarang rawatan untuk masalah kesihatan. Setiap orang adalah berbeza, dan cara anda bertindak balas terhadap produk tertentu mungkin berbeza dari cara orang lain bertindak balas kepada produk tersebut.

Cadangan produk

YourWebDoc.org mengendors atau mengesyorkan sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, diiklankan atau dijual pada atau melalui laman web ini, termasuk tanpa batasan sebarang produk atau perkhidmatan yang ditawarkan, diiklankan atau dijual pada atau melalui mana-mana laman web yang berkaitan. YourWebDoc.org boleh mendapat bayaran komisen sekiranya pengunjung laman web ini pembelian produk. YourWebDoc.org adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa produk atau perkhidmatan yang dijual pada atau melalui laman web ini atau mana-mana tuntutan kualiti atau prestasi yang dibuat pada atau melalui laman web ini, termasuk apa-apa tuntutan kualiti dan prestasi yang dibuat pada atau melalui mana-mana laman web yang berkaitan. Anda dinasihatkan bahawa laman-laman lain di internet, termasuk tanpa had berkaitan tapak dan laman yang mengandungi pautan ke Laman ini, mungkin mengandungi bahan atau maklumat yang sesetengah orang mungkin mendapati menyinggung atau tidak sesuai; atau yang lebih tepat, tidak benar, mengelirukan atau menipu; atau itu adalah fitnah, mengandungi fitnah bertulis, langgaran hak asasi orang lain atau jika tidak menyalahi undang-undang. YourWebDoc.org dengan jelas menafikan sebarang tanggungjawab untuk kandungan, keesahan, kesopanan atau ketepatan apa-apa maklumat, dan untuk apa-apa produk dan perkhidmatan, yang muncul di mana-mana laman web yang berkaitan atau mana-mana tapak yang menghubungkan ke laman web ini. YourWebDoc.org mahu anda sedar bahawa apabila anda klik pada link (termasuk banner iklan), yang membawa anda ke Laman Web pihak ketiga, anda akan tertakluk kepada dasar privasi pihak ketiga yang berkenaan.

OK, sila hantar saya ke halaman rumah sekarang!