Erection nyuaj

Ntxiv rau Bookmarks

Send Email Create PDF Print Page

Kho ib ntus Erectile kawg

Ib ntus Erectile kawg, los yog impotence, yog ib tug deev kawg uas yuav muaj feem xyuam rau 20% ntawm cov txiv neej thoob qab ntuj qee lub sij hawm nyob rau hauv lawv lub neej. Seb qhov teeb meem no tau ib ntus los yog cov muaj, nws yog ib tug mob uas yuav ib tug txiv neej lub me heev.

Koj lub cev los yog kev kho mob tej zaum yuav lub biggest barrier ntawm koj thiab ib cov satisfying erection. Thaum kho mob tej zaum yuav tau ua, yog erectile ua yog ib cov tsos mob ntawm ib tug ntau dua kho qhov teeb meem uas tau ncaim undiagnosed, muaj ntau ntau yam uas koj yuav ua ntxim ED koj tus kheej, lawm. Nws yog qhov yooj yim tshaj li qhov koj xav hais tias; cia li ua raws li cov lus pom zoo rau ob peb.

Kho ib ntus Erectile kawg

Haus luam yeeb ua rau impotence vim nicotine yog ib vasoconstrictor, zawm ntsha thiab restricting ntshav txaus. Haus yog paub zoo tias ua mob rau lub dreaded 'cawv-dick,' uas cov cawv ntau dhau lawm lawm noj kom muaj ib qho erection.

Xeeb koj cov ncov deev tsis yog cia li noj tawm qhov tsis zoo, ho - nws yog hais txog kev tsim ib txoj kev ua neej zoo. Ntau peb tsis nco tias erections yog ib tug txheej txheem los ntawm lub cev, thiab mus cuag ncov erection tau koj lub cev yuav tsum tau ua ncov. Kuas zoo noj cov zaub mov, nrog rau me me li suab thaj thiab refined zaub mov tau, ua thiab rau ob peb teev ib ce ib lim piam yuav tsis xav txog koj lub neej nrog txiv neej pw. Ce mus, thaum peb mus rau tsib teev ib lim tiam, muaj proven txo tau txoj kev impotence los ntawm 30% raws li tus Harvard kho mob cov tub txawg soj qab taug txoj kev tshawb no (HPFS).

Peb yeej paub tias kuv pw mas tseem ceeb, muaj ntau yam; Piv txwv li, pw deprivation muaj feem xyuam rau koj mus ob peb vas, nco thiab concentration. Nws kuj muaj feem xyuam rau koj erection. Pw tsaug zog deprivation yog ib qho rau thaum tswj tsis tau kom muaj ib qho erection. Li ntawd, yuav tsum tau txaus pw tsaug zog. Thaum 'txaus' fluctuates los ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus, uas yog txog xya yim teev ib hmo.

Ib ntus Erectile kawg

Ib ntus erectile kuj yog feem ntau los ntawm yam puas hawv, xws li kev nyuaj siab, txhawj los yog txim. Sim thaum hais lus kev xav tsis zoo uas tej zaum yuav kom koj tawm ntawm kev ua hauj lwm ntawm tes. Muaj ntau tus neeg deev neeg ua hauj lwm uas kawm nyob rau lub sijhawm no.

Koj yuav tau sim tej yam khoom uas koj pw kho mob thiab kev kho ib ntus erectile kawg.

YourWebDoc Xav

Muaj ntau tus nab npawb ntawm cov tshuaj uas ua rau muaj tau muab siv ua aphrodisiacs rau txhiab xyoo, thiab pom zoo los ntawm cov kws kho mob. Ib qho ntxiv uas koj herbal yuav siv sij hawm ua hauj lwm rau xam cov khoom xyaw thiab ntau npaum, uas muaj tag nrho cov koj yuav tau nyob ib zaug xwb tshuaj ntsiav noj txhua txhua hnub. Peb pom zoo VigRXPlus. Nws muaj ntau cov khoom xyaw, xws li cov horny mes es las, los yog epimedium, siv tshuaj suav tshuaj raws li tus aphrodisiac for centuries, thiab L-Arginine, tus amino acid uas ceev rau ntawm cov hlab ntsha thiab tsub kom ntshav txaus.

VigRXPlus yog ib yam khoom herbal siv los mus kho ib ntus erectile kawg thiab txhim kho lub neej deev txiv neej!