Erection nyuaj

Ntxiv rau Bookmarks

Send Email Create PDF Print Page

Cov tshuaj Erectile herbal kawg

Txhais tias yog tus cev tsis tuav los yog hais ntxiv ib erection, Erectile kuj yuav cia li ntus lossis cov tsos mob ntawm tej yam loj dua. Ua li cas, nrog muaj coob txog hnub no los kho qhov teeb meem yog tsis muaj tas las mees, hoping nws yuav ploj. Qhov tiag tsis kawg erectile poses yog ib tug txiv neej muaj lub neej zoo, rau nws tus kheej thiab kev sib raug zoo nrog tsev neeg, phooj ywg, thiab cov mejyig tshwj xeeb nrog ib tug neeg.

Kawg erectile

Erectile kuj muaj feem xyuam rau feem ntau cov txiv neej nyob ua ke los yog lwm yam nyob hauv lawv txoj sia thiab lub sij hawm ntawm tshwm sim xwb hlob zoo nrog lub hnub nyoog. Ib xyoo 1999 daim ntawv ntsuam xyuas los xij ntawm qhov National Ambulatory Medical Care daim ntawv ntsuam xyuas (NAMCS) qhia tias 22 leej ntawm txhua txhua tus txiv neej 1000 tauj sought pab rau ED. 2% ntawm cov pejxeem yog! Thiab yuav luag 50% ntawm cov txiv neej nyoog 40 thiab 70 kev cov nyom tau los sis tswj ib qho erection.

Cov thawj tseem ceeb heev qhov zoo tshaj yuav yog txiav txim yog qhov kawg yog los ntawm tej yam teeb meem lub cev los yog siab ntsws. Thiaj li ntsuam xyuas yog hais tias qhov teeb meem no los puas hawv yuav yog los ntawm excluding lub cev tej yam kab mob uas tej zaum yuav txhaum.

Feem ntau cov erection los xij mus sij hawm ntev yog mob los ntawm tej lub cev kev mob nkees tsi rau koj. Tshaj yog vascular mob, uas yog qhov cov qhov hauv koj cov hlab ntsha, tej hom tshuaj, thiab nkees heev. Cov no yog ib co piv txwv tias nyob rau hauv ib daim ntawv teev ntev. Zaum no, cov ntshav no tsis tau surge los yog nyob twj ywm rau hauv qhov chaw mos.

Thaum kwv yees li ntawm 70% ntawm ED kuj tseem muaj physiological, tus lwm 30% yog los ntawm yam puas hawv. Tej yam zoo xws li, tiam sis tsis tag rau, kev nyuaj siab, kev nyuaj siab thiab poob ntawm me. Kawg no tsi pib ntawm lub paj hlwb.

Qhov nyuaj tej zaum yuav yog kav ntev los ib ntus. Ua li cas, nws yog ib qho teeb meem uas tshwm sim embarrassing uas yuav yooj yim zam tau yav tom ntej. Muaj ntau ntau cov tshuaj erectile sib txawv kawg. Nws yog ib qho tseem ceeb rau koj nco ntsoov tias yam tsi kho yuav tsum raug siv tau nrog rau ib txoj kev ua neej zoo. Tshuaj, dej cawv, thiab haus luam yeeb ua ib feem ntawm ED.

Cov tshuaj erectile kawg

Kawg erectile cov tshuaj kws kho los ntawm tus kws kho mob no tshwm sim, xws li hauv lub qhov ncauj los yog txhaj tau ncaj qha mus rau hauv chaw mos. Cov tshuaj erectile kawg li Viagra pab txhiab tus txiv neej hauv lub teb chaws, tab sis kuj muaj kev phiv phiv nrog rau xeev siab thiab kiv taub hau thiab cov incompatible nrog rau lwm yam tshuaj. Lawv yuav tsum noj txog ib teev ua ntej deev puas yuav tau. Phais yog lwm txoj kev, tab sis kim nrog rau ib lub sij hawm ntev recuperation. Phais yuav tug kev cog hniav, los sis ib lub twj uas tso rau hauv qhov chaw mos uas yog tus txiv neej yuav tau kom lub twj tso kua mis ua ntej sexual com.

Txoj kev kho, noov twj thiab tshuaj herbal yog peb cov tshuaj erectile ntuj kawg. Txoj kev kho, nrog ib tus txiv neej pw therapist los yog lwm yam kev puas siab puas ntsws kev, yog ua tau zoo heev nyob rau hauv tus neeg mob puas hawv-vim ED, tiam sis tsis nyob hauv neeg lub cev. Txoj kev kho yuav tsum muaj ib tug txheej txheem uas ntev nyhav, thiab ib co txiv neej tseem txaj muag nyob length tham txog lawv cov teeb meem kev sib deev. Noov twj siv los ntawm inserting cov chaw mos rau hauv lub raj thiab siv lub twj tso kua mis thiab kom erection yuav tiav, thaum twg kis ib ntiv nplhaib tawm yog kuav los tiag mus rau puag hauv chaw mos kom txhob muaj cov erection nyuaj. Nws xwb, tab sis lub twj tso kua mis yuav tsum muab ib lub sij hawm ua ntej com thiab chaw nyob cov teebmeem txaus ntxhai, xwb kuj ua ib ntus kho tsis.

Txoj kev nyab xeeb thiab yooj yim yog kawg herbal erectile cov tshuaj, xws li VigRXPlus. Tej cov tshuaj erectile kuj yog los ntawm organically-uas ua zaub xaiv cov khoom aphrodisiac uas tau siv rau 175,000 xyoo nyob rau ntau qhov chaw hauv lub ntiaj teb no. Herbal erectile kuj muaj cov tshuaj phiv tag dawb thiab xa tau ceev. Tus neeg siv yuav tsis kho txhua lub sij hawm uas tsis muaj teebmeem uas koj phiv. Herbal erectile kuj muaj cov tshuaj tsis tsuas chaw nyob ntawm lub cev, tab sis tus yam puas hawv kom zoo, raws li tau muab tsub kom libido.

YourWebDoc Xav

Muaj ntau tus nab npawb ntawm cov tshuaj uas ua rau muaj tau muab siv ua aphrodisiacs rau txhiab xyoo, thiab pom zoo los ntawm cov kws kho mob. Ib qho ntxiv uas koj herbal yuav siv sij hawm ua hauj lwm rau xam cov khoom xyaw thiab ntau npaum, uas muaj tag nrho cov koj yuav tau nyob ib zaug xwb tshuaj ntsiav noj txhua txhua hnub. Peb pom zoo VigRXPlus. Nws muaj ntau cov khoom xyaw, xws li cov horny mes es las, los yog epimedium, siv tshuaj suav tshuaj raws li tus aphrodisiac for centuries, thiab L-Arginine, tus amino acid uas ceev rau ntawm cov hlab ntsha thiab tsub kom ntshav txaus.

VigRXPlus yog ib tug erectile kawg noj tshuaj, ua los ntawm organically-uas ua zaub xaiv lawv cov aphrodisiac zog.