Oświadczenie o polityce

Przeczytaj tę Deklarację zasad i Warunków korzystania z umowy przed rozpoczęciem korzystania z tej strony. Za pomocą tej witryny, użytkownik potwierdza swoją zgodę do niniejszej umowy warunków użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się na warunki zawarte w umowie warunków użytkowania, może nie dostępu do lub korzystania z tej strony.

Zatwierdzenie FDA

Oświadczenia na tej stronie nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration. Nic na tej stronie jest przeznaczona lub powinny być traktowane jako porady lekarskiej. Są wyłącznie opinii przewidzianych wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Nic na tej stronie jest przeznaczona lub ma zastępować porady udzielane przez własnego lekarza lub innego lekarza. Jeśli masz lub podejrzewać, że masz problem medyczny, warunek lub problem, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Nie należy używać informacji zawartych w niniejszym do diagnozowania, leczenia problem zdrowia lub choroby lub przepisując leki. Należy przeczytać uważnie wszystkie opakowania i etykiety.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Wszystkie witryny sieci Web design, tekst, grafika, dźwięk, oprogramowania i innych treści i wybór i układ jego są własnością YourWebDoc.org i są chronione międzynarodowym prawem autorskim. Wszelkie prawa do takich materiałów są zastrzeżone dla ich właścicieli praw autorskich. Wszelkie inne wykorzystanie materiałów na tej stronie, w tym bez ograniczeń powielanie do celów innych niż wspomniano powyżej, modyfikacji, dystrybucji, replikacja, handlowe lub inne wykorzystywanie lub tworzenia dzieł pochodnych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy YourWebDoc.org, jest surowo zabronione.

Zrzeczenie się

YourWebDoc.org jest zapewnienie tej witryny i jej zawartości, na zasadzie "jak jest". YourWebDoc.org i jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, dostawców, dostawców treści i jak (razem, "partnerzy") żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do niniejszej witryny lub jej zawartości, w tym bez ograniczeń informacji, produktów lub usług oferowanych lub sprzedawanych na lub za pośrednictwem tej strony lub inne strony, do których łącza lokacji (każdy "Strony powiązane") i nieprzerwany i bezbłędny korzystanie z tej witryny. YourWebDoc.org i jego współpracownicy wyraźnie wyłączają wszystkie takie oświadczenia i gwarancje, w tym bez ograniczeń, gwarancji przydatności handlowej, dokładności, terminowości, kompletności, przydatności do określonego celu i NIENARUSZANIA. YourWebDoc.org i jej podmioty stowarzyszone nie gwarantuje, że witryna lub pliki dostępne na stronie będzie wolne od uszkodzonych danych, wirusy lub podobny kod destrukcyjne lub pogorszyć. Nie ustne lub pisemne oświadczenia YourWebDoc.org lub jej podmioty stowarzyszone będzie stanowić jakiejkolwiek gwarancji nie wyraźnie określonych w niniejszej Umowie. Korzystanie z tej witryny oraz wszelkie strony powiązane jest na własne ryzyko.

Produktów, informacji, usług i innych treściach zawartych na i za pośrednictwem niniejszej witryny, w tym bez ograniczeń, wszelkich produktów, informacji, usług i innych treści umieszczonych na wszelkie strony powiązane, są dostarczane tylko dla ułatwienia dyskusji z opieki zdrowotnej w zakresie profesjonalnego zabiegu w celach informacyjnych. Informacje zawarte na tej stronie i stron, w tym bez ograniczeń informacji odnoszących się do medycznej i warunków zdrowotnych, produktów i zabiegów, często jest dostarczane w postaci skróconej lub zbiorczej. Nie jest przeznaczony jako substytut porady lekarza lub innego pracownika służby zdrowia lub wszelkie informacje zawarte na lub w produkt etykieta lub opakowanie. Przed zakupem lub wszelkich produktów, informacji lub usług świadczonych na lub za pośrednictwem niniejszej witryny, w tym bez ograniczeń, wszelkich produktów, informacji lub usług świadczonych na wszelkie strony powiązane, należy porozmawiać z personel medyczny.

Diagnostyka i leczenie

Nie należy używać informacji na tej stronie do rozpoznania lub leczenia problemów zdrowotnych lub na receptę leki lub inne leczenie. Należy zawsze porozmawiać z lekarzem lub innego pracownika służby zdrowia i uważnie przeczytać wszystkie informacje dostarczone przez producenta produktu i na lub w produktu etykieta lub opakowanie, przed podjęciem jakichkolwiek leków lub uzupełnienie żywieniowych, ziołowe i homeopatyczne, przed rozpoczęciem każdej diety lub wykonywania programu lub przed przyjęciem leczenie problemów zdrowotnych. Każdy człowiek jest inny, i sposób reagować na dany produkt może zostać znacznie różni się od tego, jak inni reagują na taki produkt.

Rekomendacje produktów

YourWebDoc.org nie popiera ani nie polecam produktu lub usługi oferowane, reklamowane lub sprzedawane na lub za pośrednictwem tej strony, włączając bez ograniczeń, wszelkich produktów lub usług oferowanych, reklamowane lub sprzedawane na lub za pośrednictwem jakiejkolwiek witryny połączonej. YourWebDoc.org może zarabiać prowizję, jeśli gościem tej strony zakupu produktu. YourWebDoc.org nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek produkty lub usługi sprzedawane na lub za pośrednictwem tej witryny lub wszelkich roszczeń jakości lub wydajności na lub za pośrednictwem niniejszej witryny, w tym roszczeń jakości lub wydajności na lub za pośrednictwem jakiejkolwiek witryny. Informujemy, że innych stron w Internecie, w tym bez ograniczeń stron i witryn, które linkują do tej strony, może zawierać materiały lub informacje, że niektórzy ludzie mogą znaleźć obraźliwe lub nieodpowiednie; Czy to jest nieprawdziwe, nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub wprowadzających w błąd; Czy to jest zniesławiające, oszczercze, naruszenie cudzych praw lub inny sposób niezgodne z prawem. YourWebDoc.org wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści, legalność, dobre obyczaje lub dokładności informacji i wszelkie produkty i usługi, które pojawiają się na jakiejkolwiek witryny lub strony, że linki do tej strony. YourWebDoc.org chce, aby zdawać sobie sprawę, że po kliknięciu na linki (w tym banery reklamowe), który Cię do witryn internetowych osób trzecich, będzie przedmiotem polityki prywatności tych stron trzecich.

OK prosimy o przesłanie do strony głównej teraz!