Policyförklaring

Läs denna Politiska uttalande och Användarvillkor avtal noggrant innan du använder denna webbplats. Genom att använda denna webbplats, uttrycker du ditt samtycke till detta Användarvillkor avtal. Om du inte godkänner villkoren i detta Användarvillkor avtal, kan du inte komma åt eller använda denna webbplats för annars.

FDA-godkännande

Uttalanden på denna webbplats har inte utvärderats av Food and Drug Administration. Ingenting på denna webbplats är avsedd eller bör tas som medicinsk rådgivning. Dessa är enbart åsikter för pedagogiskt och informativt syfte. Ingenting på denna webbplats är avsedd eller tänkt att ersätta de råd som ges av din egen läkare eller annan vårdpersonal. Om du har eller misstänker att du har ett medicinskt problem, villkor eller fråga, omedelbart kontakta din vårdgivare. Du bör inte använda informationen häri för diagnostisering eller behandling av hälsoproblem eller sjukdom eller förskrivning av någon medicin. Du bör noggrant läsa alla produktens förpackning och etiketter.

Upphovsrätt och varumärken

Alla Web site design, text, grafik, ljud, programvara och annat innehåll, och urval och arrangemang, är YourWebDoc.org egendom och skyddas av en internationell upphovsrättslagstiftning. Sådana material ensamrätt till sina respektive upphovsrättsinnehavare. All annan användning av material på denna webbplats, inklusive utan begränsning reproduktion för ändamål andra än ovan, ändring, distribution, replikering, kommersiella eller andra utnyttjande eller skapa härledda verk, utan skriftligt tillstånd av YourWebDoc.org, är strängt förbjudet.

Ansvarsfriskrivning

YourWebDoc.org tillhandahåller denna webbplats och dess innehåll på grundval av "som är". YourWebDoc.org och dess tjänstemän, direktörer, anställda, leverantörer, innehållsleverantörer och som (tillsammans, "affiliates") gör inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, vad gäller denna webbplats eller dess innehåll, inklusive utan begränsning de produkter, information eller tjänster som erbjuds eller säljs på eller via denna webbplats eller någon annan plats som detta platslänkar (varje en "länkade webbplatser") och oavbruten och felfri användning av denna webbplats. YourWebDoc.org och dess dotterbolag friskriver sig uttryckligen från alla sådana utfästelser och garantier, inklusive utan begränsning alla garantier för säljbarhet, noggrannhet, aktualitet, fullständighet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. YourWebDoc.org och dess dotterbolag garanterar inte att webbplatsen eller filer som finns tillgängliga på webbplatsen är fri från skadade data, datavirus eller liknande destruktiva eller kontaminerande kod. Inga muntliga eller skriftliga uttalanden av YourWebDoc.org eller dess dotterbolag kommer att skapa någon garanti som inte uttryckligen anges häri. Din användning av denna webbplats och denna webbplats är på egen risk.

Produkter, information, tjänster och annat innehåll genom denna webbplats, inklusive utan begränsning alla produkter, information, tjänster och annat innehåll som tillhandahålls på denna webbplats, och tillhandahålls i informativt syfte enbart att underlätta samtal med en professionell om vård. Informationen på denna webbplats och länkade webbplatser, inklusive utan begränsning information om medicinska och hälsotillstånd, produkter och behandlingar, ges ofta i form av Sammanfattning eller samlade. Det är inte avsett som ersättning för råd från din läkare eller annan sjukvårdspersonal eller all information som finns på eller i produktens märkning eller förpackning. Innan du köper eller använder produkter, information eller tjänster som tillhandahålls på eller via denna webbplats, inklusive utan begränsning alla produkter, information eller tjänster som tillhandahålls på denna webbplats, bör du tala med en professionell hälsovård.

Diagnos och behandling

Du bör inte använda informationen på denna webbplats för diagnos eller behandling av hälsoproblem eller för förskrivning av någon medicin eller annan behandling. Du bör alltid tala med din läkare eller annan sjukvårdspersonal och läs noggrant igenom all information som tillhandahålls av tillverkaren av en produkt och på eller i produktens märkning eller förpackning, innan du tar någon medicin eller näringsmässiga, växtbaserade eller homeopatiska tillägg, innan du påbörjar någon diet och motion program eller innan någon behandling av hälsoproblem. Varje människa är olika och hur du reagerar på en viss produkt kan skilja sig avsevärt från hur andra människor reagerar på sådan produkt.

Produktrekommendationer

YourWebDoc.org inte stödjer eller rekommenderar någon produkt eller service som erbjuds, marknadsförs eller säljs på eller via denna webbplats, inklusive utan begränsning, någon produkt eller tjänst erbjuds, marknadsförs eller säljs på eller via denna webbplats. YourWebDoc.org kan få betalt en kommission om en besökare av denna webbplats köper produkten. YourWebDoc.org ansvarar inte för någon produkt eller tjänst som säljs på eller via denna webbplats eller något anspråk på kvalitet eller prestanda på eller via denna webbplats, inklusive alla anspråk på kvalitet eller prestanda på eller via denna webbplats. Du rekommenderas att andra webbplatser på Internet, inklusive utan begränsning länkade webbplatser och webbplatser som länkar till denna webbplats, kan innehålla material eller information som vissa personer kan finna stötande eller olämpliga. eller som är felaktiga, osant, vilseledande eller bedrägliga; eller som är ärekränkande, smädande, intrång i andras rättigheter eller annat olagligt. YourWebDoc.org frånsäger sig uttryckligen allt ansvar för innehållet, lagligheten, anständigheten eller riktigheten av uppgifter, och för alla produkter och tjänster, som visas på någon länkad webbplats eller en webbplats som länkar till denna webbplats. YourWebDoc.org vill att du ska vara medveten om att när du klickar på länkar (inklusive reklam banners), som tar dig till tredje parts webbplatser, du blir föremål för sådan tredje parts sekretesspolicy.

OK, skicka mig till startsidan nu!