โฆษณา

เพิ่มคั่นหน้า

คำแถลงนโยบาย

กรุณาอ่านข้อตกลงนี้นโยบายและเงื่อนไขการใช้อย่างระมัดระวังก่อนการใช้เว็บไซต์นี้ โดยใช้เว็บไซต์นี้ คุณมีความหมายคุณ assent ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้นี้ ถ้าคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงเงื่อนไขของใช้ คุณไม่สามารถเข้าถึง หรือใช้อย่างอื่น

การอนุมัติจาก FDA

ไม่ได้ประเมินงบบนเว็บไซต์นี้โดยอาหารและยา อะไรบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ หรือควรดำเนินการตามคำแนะนำแพทย์ เหล่านี้เป็นเพียงความเห็นให้การศึกษา และให้ข้อมูลเท่านั้น อะไรบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การทดแทนสำหรับคำแนะนำของแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่น ๆ โดย ถ้าคุณมี หรือสงสัยว่า คุณมีปัญหาทางการแพทย์ เงื่อนไข หรือปัญหา ทันทีติดต่อผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ นอกจากนี้คุณไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในการวินิจฉัย หรือรักษาปัญหาสุขภาพหรือโรค หรือกำหนดยา คุณควรอ่านอย่างละเอียดทุกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และป้ายชื่อ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ออกแบบเว็บไซต์ทั้งหมด ข้อความ กราฟิก เสียง ซอฟแวร์ และ เนื้อหาอื่น ๆ และเลือก และจัดเรียงดังกล่าว เป็นของ YourWebDoc.org และมีป้องกัน โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศเป็นการ วัสดุดังกล่าวถูกสงวนให้เจ้าของลิขสิทธิ์ ห้ามใช้อื่น ๆ วัสดุบนเว็บไซต์นี้ รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัดการทำซ้ำสำหรับวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นเป็น ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย จำลอง แสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรืออื่น ๆ หรือสร้างผลงาน ไม่ มีลักษณ์ของ YourWebDoc.org การ

การปฏิเสธ

ให้ YourWebDoc.org เว็บไซต์นี้และเนื้อหาตาม "เป็นอยู่" YourWebDoc.org และของเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการเนื้อหาและเหมือน (กัน, "บริษัท") ทำให้ไม่ได้ยืนยันหรือรับประกันใด ๆ โดย นัย เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของฟิลด์ รวมถึงไม่จำกัดผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือบริการที่นำเสนอ หรือขาย หรือผ่าน ทางไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงเว็บไซต์ (แต่ละ "ไซต์เชื่อมโยง") และการใช้อย่างต่อเนื่อง และ ปราศจากข้อผิดพลาดของเว็บไซต์นี้ YourWebDoc.org และบริษัทในเครืออย่างชัดเจนไม่เป็นตัวแทนและรับประกัน รวมถึงแต่ไม่ทั้งหมดรับประกันสินค้า ถูกต้อง เที่ยงตรง สมบูรณ์ สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะและการไม่ละเมิดทั้งหมดดังกล่าว YourWebDoc.org และบริษัทในเครือไม่รับประกันว่า เว็บไซต์หรือแฟ้มที่มีในเว็บไซต์จะปราศจากข้อมูลที่เสียหาย ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือรหัส contaminating หรือทำลายที่คล้ายกัน ไม่รายงานปากเปล่า หรือลายลักษณ์อักษร โดย YourWebDoc.org หรือบริษัทในเครือจะสร้างรับประกันใด ๆ ตั้งไว้นี้ไม่ชัดเจน การใช้ไซต์นี้และไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล บริการ และเนื้อหาอื่นและ ผ่านเว็บ ไซต์นี้ รวมถึงไม่ มีข้อจำกัดใด ๆ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล บริการ และเนื้อหาอื่น ๆ บนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ ให้ทำเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกกับการรักษาเกี่ยวกับสุขภาพมืออาชีพ มักจะมีให้ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้และไซต์ที่เชื่อมโยง รวมถึงไม่จำกัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ และ บริการ ในฟอร์มสรุป หรือรวม ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นคำแนะนำจากแพทย์ หรือแพทย์อื่น ๆ หรือข้อมูลที่มีอยู่บน หรือ ในป้ายชื่อผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ก่อนที่จะซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ข้อมูล หรือบริการที่มีให้ใน หรือผ่านเว็บไซต์นี้ รวมถึงไม่ มีข้อจำกัดใด ๆ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือบริการบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ คุณควรคุยกับแพทย์

ตรวจวินิจฉัยและรักษา

คุณไม่ควรใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ สำหรับการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพ หรือยาของยาหรือการรักษาอื่น ๆ คุณควรจะพูดคุยกับแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ และอย่างระมัดระวังอ่านข้อมูลทั้งหมดโดยผู้ผลิต ของผลิตภัณฑ์ และ หรือ ในป้ายชื่อผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ ก่อนมียาหรืออาหารเสริมทางโภชนาการ สมุนไพร หรือ homeopathic ก่อนที่ จะเริ่มโปรแกรมอาหารหรือออกกำลังกาย หรือ ก่อนใช้รักษาใด ๆ สำหรับปัญหาสุขภาพใด ๆ แต่ละคนจะแตกต่างกัน และวิธีคุณตอบสนองกับผลิตภัณฑ์เฉพาะอาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญจากวิธีคนอื่นตอบสนองกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

แนะนำผลิตภัณฑ์

YourWebDoc.orgรับรอง หรือแนะนำสินค้า หรือบริการเสนอ โฆษณาขาย หรือผ่าน ทาง ไซต์นี้ รวมทั้งไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เสนอ โฆษณา หรือขาย หรือผ่าน ทางเว็บ ไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกัน YourWebDoc.org อาจได้รับชำระค่านายหน้าถ้าผู้เยี่ยมชมไซต์นี้ซื้อผลิตภัณฑ์ YourWebDoc.org ไม่รับผิดชอบสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ขาย หรือผ่าน ทางไซต์นี้หรือเรียกร้องใด ๆ ของคุณภาพหรือประสิทธิภาพการทำงานบนหรือ ผ่านเว็บ ไซต์นี้ รวมทั้งเรียกร้องต่าง ๆ ของคุณภาพหรือประสิทธิภาพการทำงานบนหรือ ผ่านเว็บ ไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ คุณจะทราบว่า เว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต รวมถึงไม่จำกัดเชื่อมโยงไซต์และไซต์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ อาจประกอบด้วยวัสดุหรือข้อมูลที่บางคนอาจพบว่าไม่เหมาะสม หรือไม่เหมาะ สม หรือที่ไม่ถูกต้อง จริง ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอก ลวง เป็นที่รังเกียจ หมิ่นประมาท infringing ของสิทธิของผู้อื่นผิดกฎหมาย YourWebDoc.org ขอเพิกถอนการรับผิดชอบ สำหรับเนื้อหา กฎหมาย แม้ หรือความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ และ สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงหรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังไซต์นี้ อย่างชัดเจน YourWebDoc.org ต้องคุณจะทราบว่า เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยง (รวมถึงป้ายโฆษณา), ซึ่งนำคุณไปยังเว็บไซต์ คุณจะขึ้นอยู่กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว

ตกลง กรุณาส่งไปหน้าบ้านตอนนี้