Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi vì lý do nào, vui lòng gửi cho chúng tôi một email. Chúng tôi làm tốt nhất của chúng tôi để đảm bảo rằng mỗi câu hỏi được trả lời một cách kịp thời.

Xin vui lòng không gửi bất kỳ thông tin cá nhân, không yêu cầu tư vấn y tế. Tin nhắn của bạn sẽ không được xem xét bởi bất kỳ nhà cung cấp chăm sóc y tế được cấp phép. Tất cả đề xuất cho dinh dưỡng, bổ sung, và/hoặc đào tạo mà bạn có thể nhận được không được dự định như là một thay thế cho tư vấn với một chăm sóc y tế có trình độ chuyên nghiệp. Nếu bạn có hoặc nghi ngờ rằng bạn có một vấn đề y tế, điều kiện hay vấn đề, nhanh chóng liên hệ với nhà cung cấp chăm sóc y tế địa phương của bạn.

Thư điện tử:

Bạn cũng có thể sử dụng mẫu đơn này để liên hệ với chúng tôi trực tiếp:
Liên hệ với chúng tôi

vui lòng nhập mã được hiển thị dưới đây

Security Code