Tuyên bố chính sách

Xin vui lòng đọc bản thỏa thuận này Tuyên bố chính sáchĐiều khoản sử dụng một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn biểu hiện sự đồng ý của bạn để điều khoản sử dụng Hiệp định này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện có trong thỏa thuận điều khoản sử dụng này, bạn có thể không truy cập hoặc nếu không sử dụng trang web này.

FDA chấp thuận

Các báo cáo trên trang web này chưa được đánh giá bởi thực phẩm và Cục quản lý dược. Không có gì trên trang web này được thiết kế hoặc nên được dùng như là tư vấn y tế. Đây là chỉ có các ý kiến cung cấp cho mục đích giáo dục và thông tin chỉ. Không có gì trên trang web này dự định hoặc có nghĩa là để thay thế cho những lời khuyên được cung cấp bởi bác sĩ riêng của bạn hoặc chuyên gia y tế. Nếu bạn có hoặc nghi ngờ rằng bạn có một vấn đề y tế, điều kiện hay vấn đề, nhanh chóng liên hệ với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của bạn. Bạn không nên sử dụng thông tin ở đây cho chẩn đoán hoặc điều trị một vấn đề sức khỏe hoặc bệnh, hoặc quy định bất cứ thuốc men. Bạn nên đọc cẩn thận tất cả các sản phẩm bao bì và nhãn.

Bản quyền và thương hiệu

Tất cả các thiết kế trang Web, văn bản, đồ họa, âm thanh, phần mềm và nội dung khác, và các lựa chọn và sắp xếp đó, là tài sản của YourWebDoc.org, và được bảo vệ bởi một luật bản quyền quốc tế. Tất cả các quyền vật liệu được dự trữ cho các chủ sở hữu quyền tác giả tương ứng. Sử dụng bất kỳ khác của tài liệu trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn sinh sản cho các mục đích khác hơn đã nói ở trên, sửa đổi, phân phối, sao chép, khai thác thương mại hoặc khác, hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh, mà không có trước bằng văn bản cho phép của YourWebDoc.org, bị nghiêm cấm.

Tuyên bố từ chối

YourWebDoc.org cung cấp trang web này và nội dung của nó trên cơ sở "như là". YourWebDoc.org và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, nhà cung cấp, nhà cung cấp nội dung và các giống như chi (với nhau, "nhánh") làm cho không đại diện hoặc bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với trang web này hoặc nội dung của nó, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc bán trên hoặc thông qua trang web này hoặc bất kỳ trang web nào khác mà này liên kết trang web (mỗi một trang liên kết"") và việc sử dụng không bị gián đoạn và lỗi miễn phí của trang web này. YourWebDoc.org và các chi nhánh của nó rõ ràng không nhận tất cả các đại diện và bảo đảm, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các bảo đảm thương mại, tính chính xác, kịp thời, đầy đủ, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. YourWebDoc.org và những chi nhánh không đảm bảo rằng trang web hoặc các tập tin có sẵn trên trang web sẽ được miễn phí từ dữ liệu bị lỗi, virus máy tính hoặc tương tự như mã phá hoại hoặc contaminating. Không có báo cáo nói miệng hay viết YourWebDoc.org hoặc các chi nhánh sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không rõ ràng đặt ra ở đây. Bạn sử dụng trang web này và bất kỳ trang web liên kết là nguy cơ duy nhất của bạn.

Các sản phẩm, thông tin, Dịch vụ và nội dung khác được cung cấp trên và thông qua trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sản phẩm, thông tin, Dịch vụ và nội dung khác được cung cấp trên bất kỳ trang web liên kết, được cung cấp cho các mục đích thông tin chỉ để tạo điều kiện cho cuộc thảo luận với một điều trị liên quan đến chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Thông tin cung cấp trên trang web này và các trang liên kết, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin liên quan đến y tế và điều kiện sức khỏe, sản phẩm và phương pháp điều trị, thường được cung cấp dưới hình thức tóm lược hoặc tổng hợp. Nó không có ý định như là một thay thế cho lời khuyên từ bác sĩ của bạn hoặc khác y tế chuyên nghiệp hoặc bất kỳ thông tin trên hoặc trong bất kỳ nhãn sản phẩm hoặc bao bì. Trước khi mua hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ cung cấp trên hoặc thông qua trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sản phẩm, thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp trên bất kỳ trang web liên kết, bạn nên nói chuyện với một y tế chuyên nghiệp.

Chẩn đoán và điều trị

Bạn không nên sử dụng các thông tin trên trang web này để chẩn đoán hoặc điều trị của bất kỳ vấn đề sức khỏe hoặc cho toa thuốc của bất kỳ thuốc hay điều trị khác. Bạn nên luôn luôn nói chuyện với bác sĩ hoặc y tế chuyên nghiệp khác, và cẩn thận đọc tất cả các thông tin cung cấp bởi các nhà sản xuất của một sản phẩm và trên hoặc trong bất kỳ nhãn sản phẩm hoặc bao bì, trước khi dùng bất kỳ thuốc hoặc bổ sung dinh dưỡng, thảo dược hoặc vi lượng đồng căn, trước khi bắt đầu bất kỳ chương trình chế độ ăn hoặc tập thể dục hoặc trước khi chấp nhận bất kỳ điều trị cho một vấn đề sức khỏe. Mỗi người là khác nhau, và cách bạn phản ứng với một sản phẩm cụ thể có thể được đáng kể khác nhau từ cách người khác phản ứng với sản phẩm như vậy.

Khuyến cáo sản phẩm

YourWebDoc.org không xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, quảng cáo bán trên hoặc thông qua trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp, quảng cáo hay bán trên hoặc thông qua bất kỳ trang web liên kết. YourWebDoc.org có thể được trả tiền hoa hồng nếu một khách truy cập của trang web này mua sản phẩm. YourWebDoc.org là không chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được bán trên hoặc thông qua trang web này hoặc bất kỳ khiếu nại về chất lượng hoặc hiệu suất trên hoặc thông qua trang web này, bao gồm bất kỳ khiếu nại về chất lượng hoặc hiệu suất trên hoặc thông qua bất kỳ trang web liên kết. Bạn nên trang web khác trên Internet, bao gồm nhưng không giới hạn các trang liên kết và các trang web liên kết đến trang web này, có thể chứa tài liệu hoặc thông tin mà một số người có thể tìm thấy gây khó chịu hoặc không thích hợp; hoặc đó là không chính xác, sai sự thật, sai lệch hoặc gian lận; hoặc đó là nói xấu, bôi nhọ, vi phạm quyền của người khác hoặc nếu không trái pháp luật. YourWebDoc.org từ chối bất cứ trách nhiệm cho nội dung, tính hợp pháp, đoan hoặc tính chính xác của bất kỳ thông tin, và cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ, xuất hiện trên bất kỳ trang web liên kết hoặc bất kỳ trang web liên kết đến trang web này. YourWebDoc.org muốn bạn phải nhận thức được rằng khi bạn nhấp vào liên kết (bao gồm cả quảng cáo biểu ngữ), mà đưa bạn đến các trang Web bên thứ ba, bạn sẽ tùy thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba.

OK, xin vui lòng gửi tôi đến trang chủ bây giờ!